Welkom bij AddEx
xxxExport en Advies

Wat is AddEx Export en Advies?

Waarom zou u exporteren?

Waarom zou u voor AddEx
xxxExport en Advies kiezen?

Hoe werkt AddEx Export
xxxen Advies met u samen?

- Intakegesprek
- Afspraken
- Desk research /
xxxxBeperkt marktonderzoek

- Exportplan
- Partnerselectie / Acquisitie /
xxx- Relatiebeheer

- Tenslotte...

Contact

Hoe werkt AddEx Export en Advies
met u samen?

Afspraken

Als u met AddEx in zee wilt gaan doen wij u een samenwerkingsvoorstel. Daarin staan uw wensen vermeld. U krijgt een overzicht van de te verrichten activiteiten. U weet dan hoe lang erover gedaan wordt om deze activiteiten uit te voeren en wat uw kosten worden.