Welkom bij AddEx
xxxExport en Advies

Wat is AddEx Export en Advies?

Waarom zou u exporteren?

Waarom zou u voor AddEx
xxxExport en Advies kiezen?

Hoe werkt AddEx Export
xxxen Advies met u samen?

- Intakegesprek
- Afspraken
- Desk research /
xxxxBeperkt marktonderzoek

- Exportplan
- Partnerselectie / Acquisitie /
xxx- Relatiebeheer

- Tenslotte...

Contact

Hoe werkt AddEx Export en Advies
met u samen?

Exportplan

Er wordt een exportplan op maat geschreven. De verzamelde gegevens worden inzichtelijk gemaakt, er wordt een tijdsplanning uitgezet voor de te ondernemen activiteiten en er wordt begroot wat de verwachte meeromzet zou kunnen zijn.