Welkom bij AddEx
xxxExport en Advies

Wat is AddEx Export en Advies?

Waarom zou u exporteren?

Waarom zou u voor AddEx
xxxExport en Advies kiezen?

Hoe werkt AddEx Export
xxxen Advies met u samen?

- Intakegesprek
- Afspraken
- Desk research /
xxxxBeperkt marktonderzoek

- Exportplan
- Partnerselectie / Acquisitie /
xxx- Relatiebeheer

- Tenslotte...

Contact

Hoe werkt AddEx Export en Advies
met u samen?

Intakegesprek

Als u belangstelling hebt om te exporteren gaat u het liefst met iemand in zee die u kent. Kennismaken en inventariseren doen we in het eerste - gratis -  gesprek. Ideeën worden uitgewisseld en er wordt nagegaan of de ‘klik’ er is. Voorafgaand aan het gesprek wordt u een vragenlijst - exportscan - toegestuurd die als uitgangspunt dient voor het inschatten van uw exportmogelijkheden. Ook kan worden nagegaan of uw onderneming in aanmerking komt voor exportsubsidie.